Skip to the content

Rivning

Rivning

Vi erbjuder allt för rivning, demontering, transport och bortskaffande av avfall. Vår kunskap och erfarenhet är ditt självförtroende! NVEAB har utbildad och erfaren personal som i många fall arbetat med olika specialuppdrag inom rivning.

Vi utför selektiv rivning när vi förbereder befintliga byggnader för återuppbyggnad. Vid varje rivningsprojekt utför/upprättar vi bl. a: Miljöinventering, riskanalys och avfallshanteringsplan