Skip to the content

Metallverkstad

Metallverkstad

Smedja

Vi har 14 smeder som arbetar hos oss. Vi har en välutrustad verkstad, där vi utför arbeten, såsom: Plåtslageri, smide och viss konstruktion.

 

 

Takpapp

NVEAB har god erfarenhet och omfattande kompetens av tak där tätskikt skall monteras. I samband med detta har vi även erfarenhet av isoleringsarbeten på tak (EPS, PIR mm) samt montering av växttak, exempelvis Sedum.

 

 

Plåtslageri

Vi utför även arbeten inom traditionellt byggnadsplåtslageri. I huvudsak innebär det:

 

  • Bandtäckning
  • Skivtäckning
  • Fasadplåtslageri
  • Takavvattning
  • Taksäkerhet

Självklart utför vi även takarbeten såsom; byte av taktegel, takmålning, skiffer samt andra typer av material.

Alla arbeten utförs i enlighet med AMA. Samt av plåtslagare med mycket lång erfarenhet.