Skip to the content

Tjänster

Metallverkstad

Vi har 14 smeder som arbetar hos oss. Vi har en välutrustad verkstad, där vi utför arbeten, såsom: Plåtslageri, smide och viss konstruktion.

Snickeri

Vi på utför alla slags utvändiga och invändiga snickeriarbeten.

Våra snickare har kompetens inom alla områden vare sig ni behöver en finsnickare för detaljarbeten eller om det rör sig om ett större projekt som en om-. till- eller nybyggnation.

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med håltagning i alla dess former i material som betong, armerad betong, tegel och granit. Vi anlitas för till exempel för sågning för nya fönster och dörrar, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer och för att ta upp nya trapphål och schakt.

Asbestsanering

Vår personal som arbetar med att sanera asbest, har samtliga genomgått en särskild utbildning. Vi har goda erfarenheter av denna typ av saneringsprojekt, då vi redan utfört ett antal.

Byggstädning

NVEAB erbjuder konkurrenskraftiga priser till en hög kvalitet.

Självklart kan vårt städteam även hjälpa till med andra göromål, som t ex: Bärhjälp av exempelvis kök, fönster, dörrar mm.

Rivning

Vi erbjuder allt för rivning, demontering, transport och bortskaffande av avfall. Vår kunskap och erfarenhet är ditt självförtroende! NVEAB har utbildad och erfaren personal som i många fall arbetat med olika specialuppdrag inom rivning.