Skip to the content

Tjänster

Metallverkstad

Vi har 14 smeder som arbetar hos oss. Vi har en välutrustad verkstad, där vi utför arbeten, såsom: Plåtslageri, smide och viss konstruktion.

Bygg

Vi bygger, monterar och renoverar tak och fasad. NVEAB erbjuder tjänster inom både nyproduktion och ROT.

Vi kan antingen bistå med bemanning eller som entreprenörer.

Projektering

Vi bistår gärna med vår kunskap redan på projekteringsstadiet. Våra specialkunskaper finns inom områden som; tak, ventilerade fasader samt rivning och sanering.

Asbestsanering

Vår personal som arbetar med att sanera asbest, har samtliga genomgått en särskild utbildning. Vi har goda erfarenheter av denna typ av saneringsprojekt, då vi redan utfört ett antal.

Byggstädning

NVEAB erbjuder konkurrenskraftiga priser till en hög kvalitet.

Självklart kan vårt städteam även hjälpa till med andra göromål, som t ex: Bärhjälp av exempelvis kök, fönster, dörrar mm.

Rivning

Vi erbjuder allt för rivning, demontering, transport och bortskaffande av avfall. Vår kunskap och erfarenhet är ditt självförtroende! NVEAB har utbildad och erfaren personal som i många fall arbetat med olika specialuppdrag inom rivning.

Vi utför selektiv rivning när vi förbereder befintliga byggnader för återuppbyggnad. Vid varje rivningsprojekt utför/upprättar vi bl. a: Miljöinventering, riskanalys och avfallshanteringsplan