Skip to the content

Håltagning

Håltagning

Vi erbjuder all typ av håltagning/diamantborrning och hjälper både företag och privatpersoner i mindre och större byggprojekt. Vi arbetar med håltagning i alla dess former i material som betong, armerad betong, tegel och granit. Vi anlitas för till exempel för sågning för nya fönster och dörrar, spårning i väggar och golv för VVS- och elinstallationer och för att ta upp nya trapphål och schakt.