Skip to the content

Historia

Företaget Nacka Värmdö Entreprenad AB grundades 2016. Vi har sedan starten levererat tjänster med hög kvalitet, vilket medfört att vi kontinuerligt får förfrågningar från både gamla och nya kunder.

Våra huvudsakliga affärsområden är bemanning samt entreprenader.

Våra fokusområden är; takarbeten, svetsning, rivning, sanering samt montering av fönster, dörrar och medelstora stålkonstruktioner.

Vi har även möjligheter att erbjuda tjänster inom mark- och betong.

Samtliga anställda är licensierade och/eller certifierade inom sitt yrkesområde.

Våra arbeten utförs alltid enligt AMA standard

Våra partners:
Våra huvudpartners är: Delete Service AB, Rivkompaniet AB och BJ Svets AB. 

Vi har även nyligen påbörjat ett samarbete med Erlandsson Bygg i Stockholm AB.

Utöver ovanstående, samarbetar vi även med ett antal små- och medelstora företag.

Nyligen har vi blivit kvalificerad underentreprenör åt Skanska.


Våra fördelar:
Tack vare det internationella bolagets flexibla struktur får vi tillgång till högkvalificerade specialister från de baltiska länderna samt efterfrågat byggmaterial, som gör det möjligt för oss att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Detta gör oss till en attraktiv samarbetspartner.

  • ALL VÅR PERSONAL INNEHAR ID06
  • VI ÄR AUKTORISERAD SERVICEFÖRETAG
Styrelsen

Styrelsen

NVEAB:s styrelse består av 2 ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även 2 ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Demo Image

Styrelsens arbetsmetoder

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.