Skip to the content

Historia

Företaget SIA Kovik & Co grundades 2016, som en privat verksamhet för byggnadsarbetare. På kort tid och mycket hårt arbete har SIA Kovik & Co vuxit till ett internationellt bolag med huvudkontoret, SIA Kovik i Lettland och vårt dotterbolag Nacka Värmdö Entreprenade AB i Sverige. Vår omsättning för år 2017 översteg 16 miljoner kronor.

Då vi lyckats leverera det som efterfrågats, har vi redan lyckats skapa oss ett relativt välkänt namn inom byggbranschen.
Våra huvudsakliga affärsområden är bemanning samt entreprenader.

Vi har inriktat oss på yrken där stor brist råder; takarbeten, svetsning, rivning, sanering samt montering av fönster, dörrar och medelstora stålkonstruktioner.

Vi har även möjligheter att erbjuda tjänster inom mark- och betong.

Samtliga anställda är licensierade och/eller certifierade inom sitt yrkesområde.

Våra arbeten utförs alltid enligt AMA standard

Våra partners:
Våra huvudpartners är: DELETE SERVICE AB, Rivkompaniet AB, BJ Svets AB, Spetskompetens AB, utöver dessa samarbetar vi även med ett antal små- och medelstora företag.


Nyligen har vi blivit kvalificerad underentreprenör åt Skanska.


Våra fördelar:
Tack vare det internationella bolagets flexibla struktur får vi tillgång till högkvalificerade specialister från de baltiska länderna samt efterfrågat byggmaterial, som gör det möjligt för oss att konkurrera på den svenska arbetsmarknaden. Detta gör oss till en attraktiv samarbetspartner.

  • ALL VÅR PERSONAL INNEHAR ID06
  • VI ÄR AUKTORISERAD SERVICEFÖRETAG
Demo Image

Styrelsen

NVEAB:s styrelse består av 2 ledamöter valda av bolagsstämman. I styrelsen ingår även 2 ledamöter med suppleanter som företräder de anställda. Styrelseledamöterna väljs för en period av ett år.

Demo Image

Styrelsens arbetsmetoder

Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, affärsplaner, bokslut och större investeringar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av styrelsen.